ALUET VANDAMME nar. 11.4.1992

SHPK 00107/96

 

Interchampion 92,Hungaria Champion, BK Hungria Champion

 

 

 

 

 

 

MIRADEL COURSE of Events George

No 039658

 

 

 

 

 

vborn

 

FOLLOW THAT COURSE

Miradel

L640902M01

MIRADEL OF COURSE

194080 CH

CHACHARA

Miradel

G3254201G09

CATELLA

Miradel

G3904001G11

COPYCAT

Miradel

1073BR

CHANTELLA

Miradel

A2860201802

CH. SFR, Rakska ,

Ch. Maarska,4xR.CACIB,

2xNr.vaz,

2xV.Slovenska,

4x Klub.vaz

 

 

 

 

 

 

BRSEIS

Iliria

SHPK 20422/89/92

 

 

 

 

vborn

 

chovn I .

 

Vaz triedy mladch

 

 

BRED

U Zelenho platanu

sHPK 15121/83/84

 

 

43/45 cm

chovn I.

 

 

V. tr. mladch

 

ADDY

ze Sladany

sHPK 11491/79/80

42,5/45,5 cm chovn I .

JASMINE

u Hladnov. rozhledny

sHPK 12837/81/83

40/44 cm chovn II .

 

Ml. CH. REC, Klub. v., CACIB, Stredoeur. v. CWC, Nr. v., V. PR, CH.SSR

 

JULISCHKA

Von Elfenberg

Shpk 16041-84/85/88

40,5/44 cm

chovn I .

Europasg. Lux. CH.

 

HUSAR

von Elfenberg

DPZ 117 787

39 cm

VDH+Dt. CH.,VDPKlub.

 

GRACIELLA

von Elfenberg

DPZ 113 244

38 cm